Poniedziałek - Piątek Czynne od: 8:00 - 16:30
Tel.: +48 884 886 485
ul. Katowicka 63 43-190 Mikołów

Misją Naturalnego Przedszkola i Szkoły jest:

Zmiana, transformacja edukacji i życia ku wolności we wspólnocie

Jesteśmy częścią zmiany, którą dostrzegamy w otaczającym nas świecie. Pragniemy aby życie nasze, naszych dzieci, bliskich, znajomych, naszego społeczeństwa jak również życie innych narodów, także zwierząt, roślin i całej planety, z którymi czujemy się powiązani na poziomie biologicznym, społecznym i duchowym, było radosnym doświadczaniem bycia i życia, tworzenia i rozwoju opartych na wolności, miłości, szacunku i empatii, na współistnieniu, współtworzeniu, współpracy i partnerstwie. Widzimy jak jesteśmy współzależni od siebie nawzajem. Każdy z nas ma takie same prawo do bycia i życia. Bukowy dom to miejsce, w którym żyjemy w harmonii i pokoju z całym światem. Tworzymy i wspieramy edukację wolnościową zarówno poprzez otwieranie naturalnych placówek, jak również pomoc w transformacji już istniejących.

Działanie i życie z pasją i entuzjazmem

Życie szczęśliwe to życie w zgodzie ze sobą i otoczeniem, z zamiłowaniem do życia i swoich talentów – to wyrażanie się, tworzenie i działanie zgodne z tym co dana osoba lubi, jakie ma talenty, co naprawdę chce robić i co sprawia jej przyjemność, co przychodzi z łatwością; w takim działaniu, pełnym zdrowego entuzjazmu, chcemy edukować i wspierać drugiego człowieka.

Tworzenie relacji, zarówno międzyludzkich jak i z całym przyrodniczym otoczeniem, opartych na empatii, 

Ważnym dla nas elementem życia jest komunikacja, która pozwala na kontakt, porozumienie i tworzenie więzi z otoczeniem. Pragniemy uczyć, doświadczać i doskonalić komunikację pozwalającą na budowanie autentycznych i bliskich relacji. Inspiracje czerpiemy tu m.in. od Carla Rogersa oraz Marshalla Rosenberga

Wspieranie i wzmacnianie opartej na miłości relacji człowieka z samym sobą, z danymi mu naturalnie drogowskazami, czyli emocjami i nauka zarządzania nimi

Życie i bycie człowieka wiąże się również z doświadczaniem różnych emocji – radości, smutku, strachu, złości i innych. W naszych oczach wszystkie one są dobre, bo możemy dzięki nim skontaktować się z własnymi potrzebami, są one drogowskazami do podejmowania decyzji i działania. Nasza reakcja na nie ma ogromny wpływ na kondycję całego naszego organizmu, na naszą relację z otoczeniem, a co za tym idzie na kondycję całego świata. Transformujemy lęk, płynący z trudnych doświadczeń, przeszkód, porażek i błędów, na miłość, akceptację i siłę. Uczymy się takiego radzenia sobie z trudnymi doświadczeniami, które daje przestrzeń do zmiany, a nie ucieka do łatwych podpowiedzi jak uzależnienia, wyparcie, kłamstwo czy przemoc.

Edukacja i wychowanie człowieka w zgodzie i harmonii ze środowiskiem przyrodniczym – źródłem, z którego pochodzi, jako istota biologiczna i społeczna

To właśnie środowisko przyrodnicze ukształtowało psychofizyczną strukturę człowieka i jego najważniejsze potrzeby. Jeżeli przerwane zostaną procesy adaptacyjne młodego ludzkiego organizmu do biosfery, to pojawią się liczne dysfunkcje na poziomie fizycznym i psychicznym. Taką diagnozę stawia współczesności Richard Louw i nazywa ją Zespołem Braku Kontaktu z Naturą (Nature Deficyt Disorder). Nasza misją jest utrzymywanie i wzmacnianie tego kontaktu.

Dostrojenie się do rytmów natury w zakresie odżywiania i trybu życia

Bardzo ważną częścią życia jest odżywianie naszego organizmu. Edukujemy i wspieramy zarówno społeczność Bukowego Domu jak i lokalną z zakresu zdrowego, naturalnego, ekologicznego, lokalnego, sezonowego, świeżego odżywiania prosto z Natury  tak, aby na co dzień budować nasze organizmy i zdrowie z bogatej i różnorodnej diety roślinnej.

Zapewnianie warunków do odkrycia i rozwoju indywidualnego, twórczego potencjału człowieka

Każdy człowiek, tak jak najmniejsze nasiono, rodzi się jako wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju istota, posiadająca całą mądrość wszechświata potrzebną do tego, aby się rozwijać, wzrastać i w pełni rozkwitnąć, ukazując swoje piękno i jedyne w swoim rodzaju talenty. Swoją rolę widzimy jako wspieranie procesu rozwoju, wzrastania, dojrzewania i wydobywania z wnętrza dziecka talentów, które już posiada.

Słowo “edukacja” wywodzi się od łacińskiego słowa “educare”, czyli “wyprowadzanie”, “wyjmowanie z wewnątrz”, “wyjmowanie na jaw”. Taką tez widzimy rolę dla naturalnej edukacji.

Wspieranie dziecka w zdobywaniu kompetencji niezbędnych do samodzielnego, krytycznego myślenia, uczenia się i świadomego, szczęśliwego życia w społeczeństwie

W dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie, w którym tempo zmian wciąż rośnie tak samo jak ilość docierających do nas informacji edukacja, zgodnie z raportem dla UNESCO sporządzonym przez Międzynarodową Komisję do spraw Edukacji XXIw. “jest niejako zobowiązana do dostarczenia mapy złożonego i wiecznie niespokojnego świata i busoli umożliwiających po nim żeglugę”.

W Raporcie znajdujemy 4 filary dobrej edukacji, które realizujemy:

  • nauczać, aby wiedzieć
  • nauczać, aby działać
  • nauczać, aby żyć wspólnie
  • nauczać, aby być.