Poniedziałek - Piątek Czynne od: 8:00 - 16:30
Tel.: +48 884 886 485
ul. Katowicka 63 43-190 Mikołów

Nasza Fundacja została założona w maju 2014 roku. Naszą intencją jest wspieranie i rozwój twórczego potencjału osobowego dzieci i dorosłych.

Cele Statutowe naszej fundacji:

  1. Wspieranie harmonijnego współistnienia człowieka z wszystkimi elementami przyrody.
  2. Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań ułatwiających samopoznanie i rozwój twórczego potencjału osobowego dzieci i dorosłych.
  3. Edukacja ekologiczna, obywatelska, wspieranie postaw demokratycznych.
  4. Wspieranie rozwoju agroturystyki i aktywacji terenów wiejskich.
  5. Inicjowanie i realizowanie różnorodnych projektów edukacyjnych, naukowych, wychowawczych, sportowych, informacyjnych, pedagogicznych, terapeutycznych oraz kulturalnych rozwijających zdrowe postawy wobec budowania więzi międzyludzkich, międzypokoleniowych i międzykulturowych opartych na miłości, wolności, szacunku , zaufaniu i empatii.
  6. Promowanie i wspieranie naturalnego, swobodnego rozwoju dzieci w jego indywidualnych wyrazie, czasie oraz rytmie.
  7. Promocja i edukacja w zakresie holistycznego modelu zdrowia, zdrowego trybu życia, naturoterapii, zdrowego odżywiania, profilaktyki zdrowotnej i profilaktyki uzależnień.
  8. Wspieranie i dotowanie osób pozbawionych środków do rozwoju i wyrazu twórczego potencjału osobowego, w szczególności osób dotkniętych ograniczeniami społecznymi, socjalnymi, środowiskowymi i terytorialnymi w zakresie mobilności kulturowej (niepełnosprawność, skutki segregacji rasowej i płciowej, penitencjaryzm, obszary wiejskie, wykluczenie osób starszych z życia społecznego i zawodowego, środowiska zagrożone patologią społeczną i marginalizacją etc.)
  9. Działania na rzecz rozwoju innowacyjnej i alternatywnej działalności oświatowej i edukacyjnej opartej o neurobiologię, psychologię oraz pedagogikę wolnościową.
  10. Wspieranie rozwoju rodziny pojmowanej jako miejsce do odkrywania i realizacji twórczego potencjału osobowego zarówno dzieci jak i dorosłych

Działania Fundacji kierowane są do całej populacji, bez względu na wiek, płeć, rasę, religię, narodowość i status ekonomiczny.